Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Rank Math Pro v3.0.65 + Free v1.0.222 Plugin

Free Download Rank Math Pro Latest Version What’s New (Changelog) in Rank Math Pro v3.0.65 + Free v1.0.222
Rank Math Pro v3.0.65 + Free v1.0.222 Plugin

Rank Math Pro is a WordPress SEO plugin that is specifically designed to increase your website’s search engine rankings. Its simple and easy-to-use interface makes it suitable for any kind of user – from beginners to experts. It comes with tons of cool features (such as the Instant Rank Checker) that you can use to improve your rankings on Google, Bing, Yahoo and other search engines at once.

Rank Math Pro v3.0.65
Rank Math Pro v3.0.65

Bài viết liên quan

It also generates rich snippets for your blog posts, pages, and posts to help improve search engine rankings and help drive more traffic to your website. Rank Math Pro will automatically add metadata to your post including title, description, author name and publishing date.

Name Rank Math Pro
Type Plugin
Version 3.0.65 + Free v1.0.222
File Name seo-by-rank-math-pro
File Type rar (Archive, please extract before use)
File Host drive.google.com
Updated On: 1 day ago

Core Features of Rank Math Pro Plugin

 • Bulk SEO edit options
 • Detailed SEO report for every single post and page
 • Page speed tracking of all posts and pages
 • Add watermark images when shared on social media
 • Neat and Clean UI
 • User-friendly Dashboard
 • Beginners-friendly Setup Wizard
 • Advanced Google Analytics Integration Module
 • Inbuilt rank tracker to check the position of your preset keywords
 • Most Advanced Schema Generator
 • Allow importing Schama from other websites
 • Custom Schema builder
 • Product Schama support for e-Commerce sites
 • Knowledge Graph Meta tags support
 • Google Trends tool integration
 • XML Sitemap support
 • News and Video Sitemap support
 • Automated Image SEO
 • Advanced Image SEO settings
 • Local SEO Module
 • WooCoomerce SEO support for e-Commerce sites
 • Content analysis based on focused keywords
 • Redirection manager
 • Advanced 404 monitor

What’s New (Changelog) in Rank Math Pro v3.0.65 + Free v1.0.222

v3.0.65 June 26, 2024​

 • Updated: German translations
 • Improved: Date in podcasts will now use the format from site settings
 • Fixed: Rank Tracker Graph was displaying keywords with a position of 0 at the top
 • Fixed: Exporting data to CSV was incorrectly converting single quotes to double quotes

Free Download Rank Math Pro Latest Version


Download

Copyright © Thủ Thuật Pro

/ votes

About the Author

Thủ Thuật Pro là Blog cập nhật và chia sẻ Thông tin - Thủ thuật - Tài liệu miễn phí.

Đăng nhận xét

🌟 Chú ý, các thành viên cộng đồng có giá trị! 🌟

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi. Để đảm bảo một môi trường tôn trọng và hòa nhập cho tất cả mọi người, chúng tôi vui lòng yêu cầu sự hợp tác của bạn với các nguyên tắc sau:
1. Tôn trọng quyền riêng tư : Vui lòng không chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư trong nhận xét của bạn.

2. Lan tỏa sự tích cực : Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với ngôn từ kích động thù địch hoặc ngôn ngữ lăng mạ. Hãy giữ cho cuộc trò chuyện của chúng ta tôn trọng và thân thiện.

3. Ngôn ngữ lựa chọn : Hãy thoải mái thể hiện bản thân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hindi. Hai ngôn ngữ này sẽ giúp chúng ta duy trì các cuộc thảo luận rõ ràng và mạch lạc.

4. Tôn trọng sự đa dạng : Để thúc đẩy một bầu không khí hòa nhập, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn tránh thảo luận về các vấn đề tôn giáo trong các bình luận của bạn.

Hãy nhớ rằng, những đóng góp của bạn rất có giá trị và chúng tôi đánh giá cao cam kết của bạn trong việc biến cộng đồng của chúng tôi thành một nơi chào đón mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tôn trọng.

Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng sôi động của chúng tôi! 🌟
Biểu mẫu liên hệ email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Gửi yêu cầu
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.