Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Thanh toán

Thanh toán

CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

KHUYẾN KÍCH SỬ DỤNG

Hình thức chuyển khoản NGÂN HÀNG để nhận File nhanh nhất

Ngân hàng Sở hữu Tài khoản
VPBANK PHAM NGOC MINH 856666638

Nội dung thanh toán :

[email protected]

Trong XXXMã SP hoặc Tên SP bạn muốn mua

Ví dụ:

Danh mục Mã sản phẩm
Themes MS001

Chúng tôi sẽ gửi file cho bạn ngay sau khi thông báo nhận được tiền,trường hợp sau 10 phút bạn không nhận được File vui lòng Liên hệ với chúng tôi !

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Một số câu hỏi thường gặp của người mua

Tôi sẽ nhận được gì nếu mua sản phẩm này?

Bạn sẽ nhận được 1 file dạng nén (zip, rar) chứa các file như: CAD, Word, Excel, Image..., nói chung là bộ sản phẩm đầy đủ như đã nêu trên phần giới thiệu và có thể tải xuống miễn phí nếu có phiên bản mới!

Sản phẩm này có thể được bán hoặc chia sẻ lại không?

TUYỆT ĐỐI KHÔNG, sản phẩm của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn bị nghiêm cấm bán lại sản phẩm này. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ mẫu này miễn phí và chúng tôi hy vọng bạn cũng vậy. Hãy tôn trọng bản quyền của người khác.

Tôi mua sản phẩm này có được hướng dẫn không?

Chúng tôi chỉ bán file không bị lỗi và đã kiểm tra kỹ trước khi bán, vì vậy chúng tôi không có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho các bạn, mong các bạn thông cảm! Và chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn chi tiết trong bản vẽ thêm nhưng sẽ tính thêm phí.

Tôi có thể hoàn lại tiền không?

Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền vì những gì chúng tôi bán là sản phẩm kỹ thuật số có thể được sao chép/sao chép vô thời hạn không phải là sản phẩm thực.

[email protected]

Trong XXXMã SP hoặc Tên SP bạn muốn mua

Ví dụ:

Danh mục Mã sản phẩm
Themes MS001

Chúng tôi sẽ gửi file cho bạn ngay sau khi thông báo nhận được tiền,trường hợp sau 10 phút bạn không nhận được File vui lòng Liên hệ với chúng tôi !

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Một số câu hỏi thường gặp của người mua

Tôi sẽ nhận được gì nếu mua sản phẩm này?

Bạn sẽ nhận được 1 file dạng nén (zip, rar) chứa các file như: CAD, Word, Excel, Image..., nói chung là bộ sản phẩm đầy đủ như đã nêu trên phần giới thiệu và có thể tải xuống miễn phí nếu có phiên bản mới!

Sản phẩm này có thể được bán hoặc chia sẻ lại không?

TUYỆT ĐỐI KHÔNG, sản phẩm của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn bị nghiêm cấm bán lại sản phẩm này. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ mẫu này miễn phí và chúng tôi hy vọng bạn cũng vậy. Hãy tôn trọng bản quyền của người khác.

Tôi mua sản phẩm này có được hướng dẫn không?

Chúng tôi chỉ bán file không bị lỗi và đã kiểm tra kỹ trước khi bán, vì vậy chúng tôi không có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho các bạn, mong các bạn thông cảm! Và chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn chi tiết trong bản vẽ thêm nhưng sẽ tính thêm phí.

Tôi có thể hoàn lại tiền không?

Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền vì những gì chúng tôi bán là sản phẩm kỹ thuật số có thể được sao chép/sao chép vô thời hạn không phải là sản phẩm thực.

/ votes
Biểu mẫu liên hệ email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Gửi yêu cầu
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.