Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Tạo trang mã hóa CODE HTML cho Blogspot

Mã hóa code HTML Blogspot
Tạo trang mã hóa CODE HTML cho Blogspot

Các bạn viết  Blogger làm về hướng dẫn  CODE hoặc lập trình thường xuyên phải tạo những đoạn CODE hướng dẫn và muốn hiện thị trên trang bài viết thì cần phải Mã hóa Code trước khi hiển thị trên bài Post của mình thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang Mã hóa Code đơn giản cho Blogspot.

Mã hóa CODE

Bài viết liên quan

CÁCH THỰC HIỆN

Bước 1: Vào Blogger - Trang - Trang Mới - Chuyển sang chế độ soạn thảo HTML Dán đoạn code bên dưới vào phần HTML

HTML
<b style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease; vertical-align: baseline;">Các Bước Thực Hiện:</b>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;geneva&quot; , sans-serif; font-size: 15px;">Bước 1. Dán Code HTML Của Bạn Vào Khung Thứ Nhất.</span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;geneva&quot; , sans-serif; font-size: 15px;">Bước 2. Coppy Code Đã Mã Hóa Ở Ô Thứ Hai.</span>
<script type="text/javascript">
function $(esc_tool){
 return document.getElementById(esc_tool)
}
var char2entity = { "'" : '&#39;', '"' : '&quot;',  '<' : '&lt;', '>' : '&gt;',  '&' : '&amp;'};
function escape_entities(str) {
 var rv = '';
 for (var i = 0;i < str.length; i++) {
 var ch = str.charAt(i);
 rv += char2entity[ch] || ch;
 }
 return rv;
}
function do_escape(e){
 document.getElementById('escaped').value = escape_entities(e.value)
}
</script>
<textarea onchange="do_escape(this)" onkeyup="do_escape(this)" rows="10" style="font-family: ‘courier new’,monospace; height: 200px; width: 100%;"></textarea>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color: red; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif; font-size: x-large;">CODE ĐÃ MÃ HÓA Ở DƯỚI:</span></h2>
<textarea id="escaped" onclick="this.select()" readonly="readonly" rows="10" style="font-family: ‘courier new’,monospace; height: 200px; width: 100%;"></textarea>
<div style="clear: both;">
</div>
<div class="clear">
</div>

LỜI KẾT

Xuất bản và xem thành quả. Chúc bạn thành công

Copyright © Thủ Thuật Pro

/ votes

About the Author

Thủ Thuật Pro là Blog cập nhật và chia sẻ Thông tin - Thủ thuật - Tài liệu miễn phí.

Đăng nhận xét

🌟 Chú ý, các thành viên cộng đồng có giá trị! 🌟

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi. Để đảm bảo một môi trường tôn trọng và hòa nhập cho tất cả mọi người, chúng tôi vui lòng yêu cầu sự hợp tác của bạn với các nguyên tắc sau:
1. Tôn trọng quyền riêng tư : Vui lòng không chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư trong nhận xét của bạn.

2. Lan tỏa sự tích cực : Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với ngôn từ kích động thù địch hoặc ngôn ngữ lăng mạ. Hãy giữ cho cuộc trò chuyện của chúng ta tôn trọng và thân thiện.

3. Ngôn ngữ lựa chọn : Hãy thoải mái thể hiện bản thân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hindi. Hai ngôn ngữ này sẽ giúp chúng ta duy trì các cuộc thảo luận rõ ràng và mạch lạc.

4. Tôn trọng sự đa dạng : Để thúc đẩy một bầu không khí hòa nhập, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn tránh thảo luận về các vấn đề tôn giáo trong các bình luận của bạn.

Hãy nhớ rằng, những đóng góp của bạn rất có giá trị và chúng tôi đánh giá cao cam kết của bạn trong việc biến cộng đồng của chúng tôi thành một nơi chào đón mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tôn trọng.

Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng sôi động của chúng tôi! 🌟
Biểu mẫu liên hệ email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Gửi yêu cầu
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.