Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Thêm, tắt hoặc xóa tiện ích mở rộng trong Microsoft Edge

Thêm, tắt hoặc xóa tiện ích mở rộng trong Microsoft Edge
Thêm, tắt hoặc xóa tiện ích mở rộng trong Microsoft Edge

Tiện ích bổ sung là các công cụ đơn giản giúp tùy chỉnh trải nghiệm trình duyệt của bạn và cung cấp cho bạn thêm quyền kiểm soát. Dưới đây là cách thêm, tắt và loại bỏ chúng trong Microsoft Edge 

Tìm và thêm tiện ích bổ sung vào Microsoft Edge

 1. Trong Microsoft Edge, hãy chọn Tiện ích bổ sung, nằm ở bên phải thanh địa chỉ trình duyệt của bạn

lưu ý: Nếu bạn không thấy Tiện ích bổ sung ở bên phải thanh địa chỉ trình duyệt, hãy chọn Tiện ích bổ sung Cài đặt mở rộng > khác.

 1. Chọn Mở Microsoft Edge bổ trợ.
 2. Tìm tiện ích bổ sung mà bạn muốn thêm và chọn Tải.
 3. Tại dấu nhắc hiển thị các quyền của tiện ích bổ sung, hãy xem lại kỹ các quyền này, sau đó chọn Thêm tiện ích bổ sung nếu bạn muốn tiếp tục.
 4. Bạn sẽ thấy lời nhắc cuối cùng xác nhận phần mở rộng đã được thêm.

Thêm tiện ích bổ sung Microsoft Edge từ Cửa hàng Chrome Trực tuyến

Tiện ích mở rộng được thiết kế cho Google Chrome cũng có thể được sử dụng Microsoft Edge.

 1. Trong Microsoft Edge, đi tới hộp Cửa hàng Chrome Trực tuyến.
 2. Chọn Cho phép tiện ích bổ sung từ các cửa hàng khác trong biểu ngữ ở đầu trang, rồi chọn Cho phép để xác nhận.
 3. Chọn tiện ích bổ sung mà bạn muốn thêm và chọn Thêm vào Chrome.
 4. Tại dấu nhắc hiển thị các quyền của tiện ích bổ sung, hãy xem lại kỹ các quyền này, sau đó chọn Thêm tiện ích bổ sung nếu bạn muốn tiếp tục.
 5. Bạn sẽ thấy lời nhắc cuối cùng xác nhận phần mở rộng đã được thêm.

Tắt tiện ích bổ sung trong Microsoft Edge

 1. Trong Microsoft Edge, hãy chọn Tiện ích bổ sung nằm ở bên phải thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, sau đó chọn Quản lý tiện ích bổ sung.
 2. Chọn nút bật tắt bên cạnh tiện ích bổ sung mà bạn muốn tắt.

Xóa tiện ích bổ sung khỏi Microsoft Edge

 • Trong Microsoft Edge, hãy chọn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) biểu tượng của tiện ích bổ sung mà bạn muốn xóa (ở bên phải thanh địa chỉ trình duyệt). Chọn Xóa khỏi Microsoft Edge > Xóa.
 • Ở bên phải thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, chọn Tiện ích bổ sung rồi chọn Tác vụ khác bên cạnh tiện ích bổ sung mà bạn muốn xóa. Sau đó, chọn Xóa khỏi Microsoft Edge > Xóa.

Trính dẫn: Internet

/ votes

About the Author

Thủ Thuật Pro là Blog cập nhật và chia sẻ Thông tin - Thủ thuật - Tài liệu miễn phí.

Đăng nhận xét

🌟 Chú ý, các thành viên cộng đồng có giá trị! 🌟

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi. Để đảm bảo một môi trường tôn trọng và hòa nhập cho tất cả mọi người, chúng tôi vui lòng yêu cầu sự hợp tác của bạn với các nguyên tắc sau:
1. Tôn trọng quyền riêng tư : Vui lòng không chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư trong nhận xét của bạn.

2. Lan tỏa sự tích cực : Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với ngôn từ kích động thù địch hoặc ngôn ngữ lăng mạ. Hãy giữ cho cuộc trò chuyện của chúng ta tôn trọng và thân thiện.

3. Ngôn ngữ lựa chọn : Hãy thoải mái thể hiện bản thân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hindi. Hai ngôn ngữ này sẽ giúp chúng ta duy trì các cuộc thảo luận rõ ràng và mạch lạc.

4. Tôn trọng sự đa dạng : Để thúc đẩy một bầu không khí hòa nhập, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn tránh thảo luận về các vấn đề tôn giáo trong các bình luận của bạn.

Hãy nhớ rằng, những đóng góp của bạn rất có giá trị và chúng tôi đánh giá cao cam kết của bạn trong việc biến cộng đồng của chúng tôi thành một nơi chào đón mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tôn trọng.

Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng sôi động của chúng tôi! 🌟
Biểu mẫu liên hệ email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Gửi yêu cầu
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
/* Codebox Script by Fineshop Design */