Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Free Download WP Rocket v3.16.1.1 Plugin

Free Download WP Rocket Latest Version v3.16.1.1 What’s New
Free Download WP Rocket v3.16.1.1 Plugin
WP Rocket is a caching plugin which speeds up WordPress site loading and improves performance by effectively removing the need to reload the page when content changes. WP Rocket will cache individual posts, pages and custom post types in the background so that they load instantly whenever they are viewed again.
    WP Rocket Plugin

Bài viết liên quan
Name WP Rocket
Type Plugin
Version 3.16.1.1
File Name wp-rocket
File Type zip (Installable Archive)
File Host drive.google.com
Updated On: 1 month ago

Core Features of WP Rocket Plugin

 • Compatible with CDN
 • Easy to configure and setup
 • Optimization of Google fonts
 • Preload cache support
 • Reduce the size of the database by optimization
 • Browser caching support
 • Allows you to remove query strings
 • Helps you to get 90+ Google page speed insights score
 • Integration with Cloudflare
 • Different cache for mobile site
 • Improve the overall performance of the site
 • No technical knowledge is required to use
 • Works with all types of sites
 • Easy-to-understand settings
 • Automatically enables recommended settings on installation
 • Lazy images, iFrames, and videos
 • Files optimization supports
 • Files compression support
 • Custom cache lifespan
 • Allows you to Prefetch DNS requests
 • Forced cache refresh option
 • Preloading of pages
 • Preload URL’s from sitemaps
 • GZip compression

What’s New (Changelog) in WP Rocket v3.16.1.1

v3.16.1.1 June 20, 2024

Bugfix: Clear data related to Optimize Critical Images feature upon the update to make sure PHP warning is not logged (#6729)

Free Download WP Rocket Latest Version


Download

Copyright © Thủ Thuật Pro

/ votes

About the Author

Thủ Thuật Pro là Blog cập nhật và chia sẻ Thông tin - Thủ thuật - Tài liệu miễn phí.

Đăng nhận xét

🌟 Chú ý, các thành viên cộng đồng có giá trị! 🌟

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi. Để đảm bảo một môi trường tôn trọng và hòa nhập cho tất cả mọi người, chúng tôi vui lòng yêu cầu sự hợp tác của bạn với các nguyên tắc sau:
1. Tôn trọng quyền riêng tư : Vui lòng không chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư trong nhận xét của bạn.

2. Lan tỏa sự tích cực : Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với ngôn từ kích động thù địch hoặc ngôn ngữ lăng mạ. Hãy giữ cho cuộc trò chuyện của chúng ta tôn trọng và thân thiện.

3. Ngôn ngữ lựa chọn : Hãy thoải mái thể hiện bản thân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hindi. Hai ngôn ngữ này sẽ giúp chúng ta duy trì các cuộc thảo luận rõ ràng và mạch lạc.

4. Tôn trọng sự đa dạng : Để thúc đẩy một bầu không khí hòa nhập, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn tránh thảo luận về các vấn đề tôn giáo trong các bình luận của bạn.

Hãy nhớ rằng, những đóng góp của bạn rất có giá trị và chúng tôi đánh giá cao cam kết của bạn trong việc biến cộng đồng của chúng tôi thành một nơi chào đón mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tôn trọng.

Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng sôi động của chúng tôi! 🌟
Biểu mẫu liên hệ email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Gửi yêu cầu
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.