Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Free Download Elementor Pro v3.22.1 + 3.22.2 Plugin

Free Download Elementor Pro What’s New (Changelog) in Elementor Pro v3.22.1 + 3.22.2
Free Download Elementor Pro v3.22.1 + 3.22.2 Plugin

With Elementor Pro, you can easily create beautiful and stunning website pages without any technical knowledge. This powerful plugin comes with a live drag-and-drop editor that makes it easy for anyone to build pages quickly and easily. Plus, its integration with popular marketing tools like MailChimp, ConvertKit, Zapier, GetResponse, etc. makes marketing your site easier than ever.

Elementor Pro


Bài viết liên quan

Name Elementor Pro
Type Plugin
Version 3.22.1 + 3.22.2
File Name elementor-pro
File Type rar (Archive, please extract before use)
File Host drive.google.com
Updated On: 1 day ago

Core Features of Elementor Pro Plugin

 • Drag n Drop editor
 • Front-end editor
 • Live preview
 • No harmful effects on site performance
 • Allows to import and export templates
 • Support of 35+ pre-built templates
 • Multiple marketing tools and plugins support
 • Multiple typography options
 • Enables the place of inline elements
 • Font Awesome icons support
 • Permits to build mobile-responsive pages
 • Landing page builder
 • Popup Builder
 • Schema markup support for the rating system
 • Drag and Drop theme builder
 • Allows to create custom post templates
 • Can build creative 404 and search pages also
 • Slider support
 • 3rd party widget support
 • Light-weight plugin
 • Integration with popular SEO plugin – Yoast SEO
 • Google fonts support
 • Price Table & Price List
 • Slides & Carousels
 • Global Widget
 • Sticky Elements
 • Embed Anywhere
 • Custom Field Integration
 • 200+ Pro Templates
 • Live Custom CSS
 • Custom Fonts
 • Adobe Fonts
 • Dynamic Content
 • Role Manager

What’s New (Changelog) in Elementor Pro v3.22.1 + 3.22.2

3.22.1 - 2024-06-24

 • Fix: Styling of Global widgets not loading when Element Caching experiment is activated (#27704)

Free Download Elementor Pro Latest Version


Download

Copyright © Thủ Thuật Pro

/ votes

About the Author

Thủ Thuật Pro là Blog cập nhật và chia sẻ Thông tin - Thủ thuật - Tài liệu miễn phí.

Đăng nhận xét

🌟 Chú ý, các thành viên cộng đồng có giá trị! 🌟

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi. Để đảm bảo một môi trường tôn trọng và hòa nhập cho tất cả mọi người, chúng tôi vui lòng yêu cầu sự hợp tác của bạn với các nguyên tắc sau:
1. Tôn trọng quyền riêng tư : Vui lòng không chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư trong nhận xét của bạn.

2. Lan tỏa sự tích cực : Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với ngôn từ kích động thù địch hoặc ngôn ngữ lăng mạ. Hãy giữ cho cuộc trò chuyện của chúng ta tôn trọng và thân thiện.

3. Ngôn ngữ lựa chọn : Hãy thoải mái thể hiện bản thân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hindi. Hai ngôn ngữ này sẽ giúp chúng ta duy trì các cuộc thảo luận rõ ràng và mạch lạc.

4. Tôn trọng sự đa dạng : Để thúc đẩy một bầu không khí hòa nhập, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn tránh thảo luận về các vấn đề tôn giáo trong các bình luận của bạn.

Hãy nhớ rằng, những đóng góp của bạn rất có giá trị và chúng tôi đánh giá cao cam kết của bạn trong việc biến cộng đồng của chúng tôi thành một nơi chào đón mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tôn trọng.

Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng sôi động của chúng tôi! 🌟
Biểu mẫu liên hệ email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Gửi yêu cầu
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.